Obchodní podmínky

 

- obchod pro podnikatelské subjekty nákup na IČ (řídí se obchodním zákoníkem)

 

Stručný popis

 1. odešlete objednávku požadovaného zboží prostřednictvím internetového obchodu
 2. automatické odeslání zpětného mailu jako potvrzení přijetí objednávky
 3. zboží rozesíláme prostřednictvím sběrné služby
   Toptrans s doručením do 24 hod. popř. na Slovensko do 48 hod po odeslání
 4. platba řidiči při dodání zboží – dobírkou nebo převodem předem

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Objednávka a její potvrzení
 3. Termín dodání
 4. Doprava a převzetí zboží
 5. Cena a platba
 6. Reklamace , servis a záruka
 7. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě - objednávce.

Technické údaje jsou nezávazné.

Místem plnění je sklad prodávajícího.

Při nákupu s IČO neplatí (dle obchodního zákoníku) možnost vrácení nepoužitého zboží v původním balení objednaného prostřednictvím internetového obchodu do 14ti dnů bez udání důvodů.

 


2. Objednávka a potvrzení objednávky

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 


3. Termín dodání

Termín dodání závisí dle aktuálního stavu skladu firmy resp. výrobců a dodavatelů. Předpokládaný termín dodání Vám bude oznámen zpětným mailem při potvrzení objednávky.

Většinu objednávek se snažíme vykrývat do týdne. Není-li zboží skladem je termín dodání potvrzen zákazníkovi dle možnosti výrobce popř. dodavatele. Pro nerez výrobu nebo zboží , které není často prodáváno požadujeme zálohu - nevratnou kauci, která v případě zrušení objednávky bude použitá jako storno poplatek.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky nebo zaplacení kauce , bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

 


4. Doprava a převzetí zboží

Dopravu po celém území ČR zajišťujeme a zboží rozesíláme níže uvedenými dopravci s doručením do 24 hod. (na území Slovenské Republiky sběrnou službou Toptrans do 48 hod.)

 • Dopravní společností TOPTRANS

Cena dopravy

 1. Po celém území ČR 
  - cena dopravy jednotlivých balíků na území České republiky při objednávkách , kde je předpoklad poškození při přepravě posíláme Toptransem.
  - cena dopravy území Slovenskej republiky balíkov do 3 kg po celom vrátane dobierky doprava PPL, je stanovená na 10 Euro, b) ťažšie a väčšie zariadenie a viac ks tovaru - dopravná spoločnosť TOPTRANS (na faktúre bude pripočítaná cena dopravy a dobierky max. však do výšky 30 Euro) – doprava zdarma se nevztahuje na bazarové a výstavní zboží, na zboží s poskytnutou slevou a na prodej obchodníkům pro další prodej.

   

 2. V případě požadavku zákazníka na osobní dovoz zboží, popř. instalaci, montáž a zaškolení obsluhy servisními techniky, doprava se účtuje dle počtu ujetých kilometrů a času montáže. U větších a těžších zařízení jezdí dva popř. více montéřů.

  Při větších objednávkách je možno stanovit individuální cenu dopravy a montáže dohodou.

Placené zásilky
Cena za dopravu vypočítávána dle platného ceníku dopravní společnosti. Aktuální ceny dopravy a dobírky je možno zjistit na webových stránkách této společnosti.

Převzetí zboží

Zboží expedujeme řádně zabalené, předáváme je doručovateli v bezvadném stavu, abyste mohli převzít svou objednávku rychle a nepoškozenou. I přes to může někdy dojít k poškození odeslaného zboží prostřednictvím dopravce. Dopravce je plně zodpovědná za její bezpečné doručení.

Proto Vás žádáme o prověření došlých zásilek, zejména pak, zda nedošlo k mechanickému poškození obalu, ještě před jejich převzetím a zaplacením doručovateli. Předejdete tak zbytečným problémům s řešením reklamací.

Převzetím zboží od přepravce a podepsaní jeho potvrzení stvrzujete, že zboží jste přebrali řádně zabalené a v neporušeném obalu, bez poškození. Na pozdější reklamace nebereme zřetel.

Pokud zjistíte, že je obal porušený (obal pomačkaný, roztrhaný, rozmočený), IHNED sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky. Dále Vás budeme informovat o dalším postupu při reklamaci a to konkrétně pro danou dopravní společnost.

 


5. Cena a platba

K ceně zboží je nutno připočítat cenu dopravy a doběrečného (při platbě dobírkou), není-li určeno, že doprava je zdarma. Faktura je zasílána zákazníkům e-mailem.

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách Servis R plus D jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo u dopravce. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Platba dobírkou řidiči při předání zboží (nejčastější způsob platby)

Při platbě dobírkou od Vás vybírá peníze řidič. Cena dobírky se skládá z ceny zboží včetně DPH, dále cena za dopravu + doběrečné. Účtovaná cena dopravy se v každém případě řídí platnými ceníky dopravních společností či pošty.

Zálohová platba předfakturou - kauce

Zálohu - kauci požadujeme při objednávkách nerez výroby (30%) , při atypických nebo málo prodávaných zařízeních , které jsou objednány u výrobců nebo dodavatelů pro danou objednávku (20-30%) a při větších objednávkách (20-30%). V případě storna - zrušení objednávky je kauce použitá jako storno poplatek.

Platba převodem

Pro státní organizace, jako jsou školní jídelny, ústavy, domovy důchodců … je možná platba fakturou po dodání zboží s splatnosti 10 dnů.

Pro soukromý sektor požadujeme platbu předem není-li dohodnuto jinak. Při této volbě platby Vám odešleme e-mailem nebo faxem proforma fakturu na objednané zboží včetně dopravného. Tuto fakturu proplatíte převodem z účtu a po připsání platby na účet prodávajícího Vám bude zboží odesláno následující den.

Naše banka: ČSOB Chrudim

Firma Radek Halamka (Servis R plus D) si vyhrazuje právo na neposkytnutí možnosti platby na fakturu.

Nákup na splátky Firma Radek Halamka (Servis R plus D) si vyhrazuje právo na neposkytnutí možnosti platby na splátky.

Při osobním odběru nebo platbě kartou :

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online , v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. .


6. Reklamace, záruka a servis

 

Firma poskytuje na zakoupené zboží záruku v délce uvedenou v záručním listu. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo zdanitelného plnění na daňovém dokladu.

Záruka je 6, 12, 24 měsíců nebo jinak dle výrobce nebo dodavatele (dle obchodního zákoníku pro podnikatelské subjekty).

V případě záručního servisu reklamované zboží zákazník oznámí na e-mailovou adresu: servisrplusd@seznam.cz
 

Dopravu reklamovaného zboží na adresu uplatnění reklamace hradí zákazník.(obchodní zákoník)

Pokud bude reklamace oprávněná, zašleme Vám zpět zboží opravené nebo nové, popř. kdy není možno závadu odstranit zašleme Vám peníze zpět. Právo na výměnu výrobku (případně vrácení kupní ceny) vzniká, pokud podle písemného vyjádření autorizované opravny jde o vadu neodstranitelnou. V případě neoprávněné reklamace zboží odběratelem je servisní organizace oprávněna účtovat odběrateli práci nutnou k otestování zboží v sazbě 350,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce. Opravené zboží zasíláme zpět na dobírku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené

 • mechanickým poškozením, neodbornou instalací neautorizovaným servisem, zacházením či obsluhou
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy ...)
 • a živelnými pohromami (voda, oheň, blesk ...)
 • výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s uživatelským manuálem, který je předáván kupujícímu současně s dodáním zboží. Závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav).

Storno poplatek za zrušení objednávky nebo výměnu zboží je 20%. Chybně objednané zboží ze strany objednatele (na IČO) nevyměňujeme ani nejde vrátit.


7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Platné od 01.08.2019Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).